Poradnia psychologiczna Kielce

Poradnia psychologiczna Kielce (6)Wiele poradni psychologicznych zapewnia nie tylko konsultacje ze specjalistą, których celem jest ustalenie podłoża problemu i praca nad emocjami, ale prowadzi również terapię indywidualną oraz grupową. Poradnia psychologiczna Kielce może zapewnić wsparcie m.in. dla osób walczących z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Chodzi tutaj m.in. o nałóg alkoholowy, uzależnienie od narkotyków lub dopalaczy, uzależnienie od leków. Terapii mogą potrzebować także osoby uzależnione od hazardu. Stadium rozwoju choroby przesądza o tym, czy chory potrzebuje pobytu w ośrodku zamkniętym, czy wystarczy jedynie terapia indywidualna i grupowa w poradni psychologicznej lub specjalistycznym ośrodku uzależnień. Pierwszym krokiem podczas pracy z psychologiem zwykle jest sporządzenie specjalnej mapy problemu. Następnie ustalany jest kierunek terapii. Pacjent otrzymuje wsparcie psychologiczne, uczy się radzić sobie w sytuacjach stresowych bez konieczności sięgania po używki lub uciekania się do zachowań, od których jest uzależniony.

Pozostałe artykuły o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top