Odszkodowanie zdrowotne

Odszkodowanie zdrowotne (1)Zdrowie jest tym, czego nie możemy mieć na zawsze. Raz mamy zdrowie, a innym razem podupadamy na zdrowiu. Stracić zdrowie możemy z wielu powodów. Mogą być nimi wypadki komunikacyjne, szkodliwe warunki pracy, czasem błąd lekarski i wiele innych. W wielu wypadkach należy nam się odszkodowanie zdrowotne. Jest ono świadczeniem pieniężnym za poniesione straty na zdrowiu, oraz za poniesione wydatki na leczenie. Odszkodowanie zdrowotne zależy od stopnia utraty naszego zdrowia, jak i od wielkości odprowadzanych składek ubezpieczeniowych. Wielu pyta, od czego jeszcze zależy odszkodowanie zdrowotne ? Wysokość odszkodowania zależeć będzie od orzeczenia komisji lekarskiej, która wystawi stosowny dokument. Dokument taki sporządzany jest przez komisję lekarską na podstawie dokumentacji medycznej. Mając taką dokumentację komisja lekarska stwierdza stopień uszkodzenia naszego ciała. Na podstawie tego ubezpieczyciel ustala sumę odszkodowania, która będzie nam wypłacona. W trudniejszych przypadkach warto zatrudnić prawnika, by w naszym imieniu dochodził naszych praw.

Pozostałe artykuły o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top