Medycyna pracy Poznań i Medycyna pracy Kraków

Medycyna pracy Kraków i medycyna pracy Poznań

Medycyna pracy – kompleksowa obsługa medyczna

Usługi w zakresie medycyny pracy świadczone są na terenie całego kraju. Obejmują badania wstępne przed podjęciem pracy, ale także okresowe i kontrolne dla wszystkich już zatrudnionych. Jej zadaniem jest bowiem ochrona zdrowia pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
Służby medycyny pracy odpowiadają również za badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Wykonują także badania kierowców oraz osób dopiero ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Warto też wspomnieć o chorobach zawodowych spowodowanych pracą w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Jeżeli choroba zostanie odpowiednio udokumentowana, można starać się o odszkodowanie z tego tytułu. Oczywiście wszelkie wątpliwości rozwieją lekarze w placówkach medycyny pracy, od nich też uzyskamy potrzebną pomoc.
Zainteresowani tematem powinni zajrzeć do internetu i zapoznać się z ofertami, wpisując na przykład hasło „Medycyna pracy Kraków” lub Medycyna pracy Poznań”.

Pozostałe artykuły o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top