Chloroform i Trichloretylen

zdrowie (12)Jest to ciężki, bezbarwny lotny płyn, którego opary mają charakterystyczny słodkawo-mdły zapach i smak. Nie jest łatwopalny i nie tworzy mieszanek wybuchowych z powietrzem. Największym niebezpieczeństwem stosowania chloroformu jest tworzenie się fosgenu przez utlenianie. Jest bardziej hepatotoksyczny i kardiotoksyczny od eteru i dlatego praktycznie nie jest stosowany w nowoczesnej anestezjologii. W szczególnych sytuacjach (np. podczas akcji ratowniczych w kopalniach, w warunkach polowych w tropiku) może być stosowany, ponieważ do znieczulenia wystarcza mała ilość, nie wybucha i może być stosowany na maskę. Może wywołać niemiarowość serca i zapaść. W opanowaniu tych zaburzeń krążenia pomocne są leki (3-adrenolityczne. Bezbarwny płyn przypominający chloroform. Zazwyczaj jest stabilizowany przez dodatek 0,01% tymolu i zabarwiony. Nie stosowany w obiegu zamkniętym, ponieważ reagując z sodą tworzy toksyczny fos-gen i dichloroacetylen. Rozkładany przez światło powinien być przechowywany w naczyniach z ciemnego szkła lub naczyniach metalowych. Nie jest stosowany na maskę, podaje się z podtlenkiem azotu i tlenem. Indukcja jest szybka i przyjemna, nie powoduje podrażnienia błon śluzowych. Wywołuje wymioty i nudności.

Pozostałe artykuły o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top