Bromokryptyna

rp_zdrowie18.jpgBromokryptyna (Parlodel) jest lekiem szczególnie interesującym. Wpływa pobudzająco na receptory DA należące do grupy D2. Bromokryptyna znalazła zastosowanie w leczeniu niektórych zaburzeń hormonalnych przebiegających z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny, stosowana jest w akromegalii (wpływając w tym schorzeniu hamująco na wydzielanie hormonu wzrostu). Należy podkreślić, że w warunkach normalnych zarówno DA, jak związki agonistyczne receptorów DA, do których należy właśnie bromokryptyna, wpływają pobudzająco na wydzielanie hormonu wzrostu. W akromegalii, prawdopodobnie wskutek zmian wrażliwości (i konfiguracji) receptorów DA, agoniści DA hamują wydzielanie hormonu wzrostu. Bromokryptyna znalazła zastosowanie w leczeniu choroby Parkinsona. Może być kojarzona z innymi lekami stosowanymi w leczeniu tej choroby. Dzienne dawki wynoszą 2,5—10 mg. Deprenyl jest lekiem należącym do inhibitorów monoaminooksydazy. Hamuje wybiórczo formę B tego enzymu (MAO-B). Jest pochodną metylo-amfetaminy, do której zresztą częściowo ulega przekształceniu w organizmie, może zatem dawać objawy podobne do występujących po amfetaminie. Lek ten jest skuteczny w leczeniu choroby Parkinsona, wpływa szczególnie pobudzająco w przypadkach silnego zahamowania ruchowego. Ostatnio czynione są próby zastosowania tego leku w depresji. Podobieństwo działania do amfetaminy wydaje się jednak ograniczać możliwości zastosowania deprenylu.

Pozostałe artykuły o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top