Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD

adhdZespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi rozpoznaje się na podstawie trzech kryteriów diagnostycznych: zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwości i  impulsywności.

Dziecko z ADHD:

 • nie jest w stanie skoncentrować się na szczegółach podczas wykonywania czynności, popełnia błędy wynikające z niedbałości;
 • często wydaje się, że nie słucha tego, co się do niego mówi;
 • ma trudności ze zorganizowaniem sobie pracy lub innych zajęć;
 • nie lubi, ociąga się lub unika rozpoczęcia zajęć wymagających dłuższego wysiłku umysłowego;
 • często nie postępuje według instrukcji, nie kończy rozpoczętej czynności;
 • łatwo rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców;
 • często zapomina o różnych codziennych sprawach, gubi rzeczy;
 • ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczywaniem;
 • często jest w ruchu;
 • jest nadmiernie gadatliwe;
 • często ma nerwowe ruchy rąk i stóp,
 • nie jest w stanie usiedzieć w jednym miejscu;
 • jest niecierpliwe;
 • często przerywa lub przeszkadza innym,
 • jest hałaśliwe.

Do czynników mogących wpływać nadpobudliwość należą:

– czynniki wrodzone (nieprawidłowości okresu ciąży, porodu, choroby wpływające niekorzystnie na rozwój i dojrzewanie układu nerwowego);

– czynniki środowiskowe (zła atmosfera w domu; nieodpowiednie metody wychowawcze)

Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym ?

 • polecenia powinny być zwięzłe i zrozumiałe, jeśli to potrzebne powtórz polecenie
  i podziel zadania na etapy;
 • umożliwiaj dziecku swobodny ruch, by mogło się wybiegać; zapisz na zajęcia sportowe;
 • znajdź czas dla dziecka, organizuj mu zabawę, miej plan na wypadek, gdyby dziecko zaczęło się nudzić lub niepokoić
 • budź dziecko wcześniej, by zdążyło się umyć i spokojnie zjeść śniadanie, unikaj pośpiechu;
 • korzystaj ze środków pomagających pamiętać o zadaniach: spisów, harmonogramów, budzików;
 • nie przełamuj na siłę uporu dziecka, środki wychowawcze jak kary fizyczne, izolacja, agresja słowna, krzyki mogą wzmagać pobudliwość i doprowadzić do nasilenia objawów;
 • wymyśl konkretny środek zaradczy do każdego obszaru stwarzającego problemy;
 • pomóż dziecku znaleźć własne sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją;
 • dawaj dziecku informacje zwrotne, jak postępuje;
 • przy każdej okazji staraj się uczyć dziecko odpowiedzialności;
 • często stosuj pochwały i pozytywne informacje zwrotne.

opracowała: Anna Prendka, psycholog PZPPP w Szamotułach