Rejon działania

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

Teren działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wronkach:

  • Miasto i Gmina Wronki