o nas

Witamy na stronie

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wronkach

Zadania Poradni określa Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 nr 29 poz. 199).


Godziny otwarcia:

poniedziałek: 7.00 – 15.30

wtorek: 7.00 – 17.00

środa: 7.00 -16.00

czwartek: 7.00- 17.00

piątek: 7.00 – 15.00


Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie i bez skierowań.