KADRA

 

WICEDYREKTOR

mgr Ewelina Klemenska
Absolwentka Uniwersytetu szczecinskiego (2003), kierunek: pedagogika opiekuńczo-ychowawczai. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki (WSNHID w Poznaniu, 2007). Inne ukończone formy doskonalenia to m.in.: , Diagnoza i konstrukcja programu Edukacyjno- Terapeutycznego z wykorzystaniem programu EDU-4XXL- stopień II (2009),). Poza tym brała udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Komitet Ochrony Praw Dziecka  a także konferencjach dotyczących problemów dysleksji, j. W poradni zajmuje się profilaktyką ( badania przesiewowe przedszkolaków, spotkania profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli), diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci.

LOGOPEDA

mgr Magdalena Hetman -Nowak

 Absolwentka Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (2003), kierunek: pedagogika w zakresie logopedii. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki (WSNHID w Poznaniu, 2007). Inne ukończone formy doskonalenia to m.in.: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (2005), Kinezjologia edukacyjna ( 2005), Badania przesiewowe narządów zmysłów (2008), Diagnoza i konstrukcja programu Edukacyjno- Terapeutycznego z wykorzystaniem programu EDU-4XXL- stopień II (2009), Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju (2013). Poza tym brała udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Polski Związek Logopedów , a także konferencjach dotyczących problemów dysleksji, edukacji przedszkolnej oraz integracji sensorycznej. W poradni zajmuje się profilaktyką ( badania przesiewowe przedszkolaków, spotkania profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli), diagnozą i terapią logopedyczną dzieci. Członek zespołu wczesnego wspomagania miasta i gminy Wronki przy Przedszkolu nr 1.

PSYCHOLODZY

mgr Urszula Roszak
Psycholog, pedagog, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
oraz kursów i studiów podyplomowych niezbędnych do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej w tym: Wczesne wspomaganie i edukacja uczniów autystycznych, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Pedagogika specjalna w zakresie logopedii, Oligofrenopedagogika oraz Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidulanej i rodzin.
Od 32 lat związana z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Wronkach, a Ziemia Wroniecka to korzenie.

mgr Emilia Ignatowicz- Działoszynska

 

SEKRETARKA

Dorota Szulc