Witamy na stronie
Powiatowego Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych
w Szamotułach

student

Szamotuły

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Szamotułach ul. Staszica 4a
tutor

Wronki

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wronkach ul. Poznańska 42

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.”

Janusz Korczak