Witaminy

Witaminy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Witaminy
Witaminy wchodzą w skład wielu substancji biologicznie czynnych (enzymów, hormonów) o podstawowym znaczeniu dla przemian w komórkach nerwowych. Do najbardziej istotnych należą:

T i a m i n a (witamina B) je3t koenzymem układu katalizującego między innymi przejście kwasu pirogronowego do cyklu Krebsa. Podczas jej niedoboru nagromadzenie się pirogronianu hamuje dalszy rozkład beztlenowy glukozy, prowadząc do zwolnienia tempa przemiantlenowych (w cyklu Krebsa). Z pirogronianu powstaje kwas mlekowy, „który będąc w nadmiarze, zmienia środowisko wewnętrzne komórki nerwowej. Występuje zmniejszenie szybkości przewodnictwa nerwowego, szybkie męczenie się komórek nerwowych, a w następnej kolejności zapalenie nerwów obwodowych, obumieranie (zwyrodnienie) neuronów w jądrach pnia mózgu, porażenia nerwowe. W mniejszym niedoborze noże się pojawić U— trata łaknienia, depresja, niepokój i rozdrażnienie.

Fosforan pir.ydoksalu (grupa witamin B) katalizuje jako koenzym między innymi procesy transaminacji 1 dekarboksylacji. Jej niedobór wywołuje neuropatie oraz może się przejawiać w postaci ataków epileptoidalnych. Stwierdzenie, które z tych przemian są odpowiedzialne za objawy psychoneurolog4.czne, nie jest dostatecznie wyjaśnione.

N i a c y n a (kwas nikotynowy) i pochodne są przede wszystkim koenzymami w oddychaniu tkankowym. Jej niedobór, zwany pelagrą, przebiega z objawami drażliwości, niepokoju psychoruchowego i depresji.V ciężkich stanach pojawiają się zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, omamy, lęki.

Pozostałe artykuły o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top