Wdrażanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach.

11.10.2017r. odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za wdrażaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Wspólnie z prowadzącą spotkanie dyrektorką Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, p. Anną Kozyrą dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie powiatu szamotulskiego analizowali nowe wytyczne znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Podczas spotkania dokładnie omówiono nowe zadania nałożone na placówki oświatowe, nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną, przeanalizowano trudności na jakie najczęściej napotykają pracownicy oświatowi i omówiono zasady współpracy między placówkami a poradnią (zwłaszcza w zakresie uruchomienia nowej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. zindywidualizowanej ścieżki realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia). Spotkanie przebiegało w twórczej atmosferze, a uczestniczki spotkania chętnie dzieliły się wiedzą i doświadczeniem – co umożliwiało wymianę informacji, rozwianie wątpliwości i odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z pomocą psychologicz0 – pedagogiczną.24 23 22

Comments are closed.