Warsztaty psychoedukacyjne w Państwowej Szkole Muzycznej w Szamotułach

W dn. 16.10.2017 r. psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach mgr Bożena Letkiewicz prowadziła zajęcia dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach w ramach realizowanego przez szkołę programu „Bezpieczna +”.

Spotkania z uczniami z zakresu profilaktyki problemowej odbyły się w dwóch grupach wiekowych i dotyczyły przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy oraz profilaktyki uzależnień. Uczniowie zapoznali się z psychologicznymi uwarunkowaniami zachowań bezpiecznych, m. in. z zasadami budowania prawidłowych relacji rówieśniczych, bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, a także zapoznali się z czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi dzieci i młodzież w przypadku uzależnień od środków psychoaktywnych.

Bezpieczna + logo

Comments are closed.