Techniki efektywnego uczenia się w Pniewach

Techniki efektywnego uczenia się to temat, który w tym roku szkolnym często gościł w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach. W dniach 13, 17, 20 i 24 listopada 2017 r. w siedmiu klasach pierwszych (technikum i liceum) przeprowadzono warsztaty edukacyjne, które miały na celu wspomóc proces uczenia i zapamiętywania uczniów rozpoczynających naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Zajęcia pokazały młodzieży jak działają techniki pamięciowe bazujące na uruchomieniu prawej półkuli mózgowej, pobudzeniu wyobraźni i kreatywnego myślenia. Ponadto uczniowie mogli poznać swój indywidualny styl uczenia czy nabyć zdolność efektywnego notowania treści. Spotkania prowadziły p. Anna Coda i p. Agnieszka Markowska z PZPPP w Szamotułach.

100_3273 100_3277 100_3281 100_3289

Comments are closed.