Szkoła podstawowa

Oferta edukacyjna dla Uczniów SP na rok szkolny 2018/2019:

Alternatywne sposoby tworzenia notatek.

Autyzm – co to takiego?

Badania umiejętności matematycznych – Neurotest.

Co lubi nasz mózg?!

Ćwiczenia koncentracji uwagi z elementami kinezjologii edukacyjnej Dennisona.

Dlaczego jestem agresywny, smutny, zły – Poznać siebie i zwyciężyć!

Dokąd po klasie VIII i III gimnazjum.

Drogowskazy kariery.

Emocje – mój sprzymierzeniec, mój wróg.

Jak się uczyć?!

Jak stać się czarodziejem i wyczarować pewność siebie?!

Jak szybko i skutecznie uczyć się – przykładowe techniki i metody zapamiętywania.

Kłopoty z emocjami.

Miś Liczyłapka w świecie matematyki.

Nadpobudliwość psychoruchowa u dziecka nadpobudliwego.

Narkotyki zakaz wjazdu – profilaktyka problemowa.

Nastolatek – kto to taki?!

Nie dotykaj mnie, gdy nie mam na to ochoty.

Nie mów tak, gdy chcesz powiedzieć nie – warsztaty asertywności.

O ukrytych zasobach w każdym z nas.

Odpowiednie dać rzeczy słowo – warsztaty skutecznej komunikacji.

Pomóż swojemu dziecku mądrze wybrać szkołę.

Prawa dziecka.

Profil zainteresowań.

Przemoc rówieśnicza – profilaktyka problemowa.

Przezwiska, etykiety, uproszczenia.

Rozpoznawanie specyficznych trudności w nauce, symptomy zaburzeń funkcji percepcyjnych.

Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Seksting – czym zagrożone jest moje dziecko.

Seksting wśród dzieci i młodzieży.

Sexy-fotka = Maxi-problem.

Świadek czy donosiciel.

Techniki efektywnego uczenia się, szybkiego zapamiętywania.

Techniki pamięciowe.

Techniki szybkiego czytania.

Warsztaty integracyjne.

Zabawy ruchem rozwijającym W. Sherborne.

Zagadki logiczne z Misiem Mokrałapka.