Rodzice

Oferta edukacyjna dla Rodziców na rok szkolny 2017/2018:

 

Afazja dziecięca i mutyzm.

Coaching rodzicielski.

Czynniki wpływające na wybór zawodu i szkoły.

Depresja nie jedną ma twarz.

Dysleksja rozwojowa.

Gotowość szkolna, a ryzyko dysleksji.

Jak pomagać dziecku w nauce domowej?

Jak pomóc dziecku radzić sobie ze złością?

Kamienie milowe w rozwoju dziecka, a zabawy fundamentalne.

Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci.

Motywacja – jak wzbudzić ją u dziecka?

Nadpobudliwość psychoruchowa – „utrapienie” rodziców i nauczycieli.

Nadpobudliwość psychoruchowa u dziecka 6letniego.

Narkomania wśród młodzieży. Co powinno mnie zaniepokoić (2)

Nastolatek – kto to taki?

Opóźniony rozwój mowy.

Pomóż swojemu dziecku mądrze wybrać szkołę.

Postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój dziecka. (brak możliwości realizacji w roku szkolnym 2017/2018)

Problem dziecka z nadwagą w szkole.

Przemoc w szkole.

Rola rodzica w procesie podejmowania przez dziecko decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia.

Rola rodziców w terapii logopedycznej.

Rozpoznawanie specyficznych trudności w nauce, symptomy zaburzeń funkcji percepcyjnych.

Rozwój mowy dziecka.

Seksting – czym zagrożone jest moje dziecko?

Skuteczna komunikacja z dzieckiem, czyli jak mówić, żeby dzieci nas słuchały.

Spokojnie, ja tylko słabo słyszę.

SZKOŁA DLA RODZICÓW-program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych.

Telewizja i komputer, a rozwój mowy i kompetencji językowych u dzieci.

Terapia zabawą (bajki terapeutyczne).

Wczesne rozpoznanie zaburzeń autystycznych u dzieci przedszkolnych.

Wiek, a typowe i zaburzone reakcje emocjonalne.

Współczesne zagrożenia behawioralne (sieć,alkohol,smartphone).

Zaburzenia odżywiania – wczesne rozpoznanie i interwencja.

Zaburzenia psychiczne okresu dorastania i wczesnej młodości.

Zjawisko przemocy elektronicznej (2)