projektowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej w Dusznikach

W dniu 7 maja br. W Szkole Podstawowej w Dusznikach uczniowie klas II gimnazjalnych uczestniczyli w warsztatach psychologicznych prowadzonych przez Bożenę Letkiewicz pracownika Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach. Celem spotkań z uczniami było odkrywanie przez nich własnych umiejętności i możliwości w związku z przyszłym projektowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej. W toku warsztatów uczniowie mieli możliwość poznać swój dominujący typ inteligencji: lingwistyczny, matematyczno-logiczny, wizualno-przestrzenny, muzyczny, interpersonalny, intrapersonalny lub kinestetyczny. Uczniowie poznawali także w jaki sposób rozwijać i umacniać swój potencjał, jak dostosować metody i techniki uczenia się do dominującego typu zdolności, aby nauka w szkole była najbardziej efektywna oraz w jaki sposób można wykorzystać posiadane zdolności w przyszłej pracy zawodowej. Uczniowie przekonali się, że każdy z nich ma jakiś talent, pasję i zdolności, które stwarzają im możliwości dalszego rozwoju.

Comments are closed.