kadra

pora3
Jesteśmy zespołem specjalistów stawiającym sobie wysokie wymagania w zakresie niesienia pomocy (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej)
dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom.

Współpracujemy i wspomagamy pracę nauczycieli.

Zajmujemy się diagnozą, terapią, doradztwem, profilaktyką i psychoedukacją.

Zapewniamy poufność i życzliwość.

 

Nasz Zespół:

Dyrektorka:  mgr Anna Kozyra pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeutka, mediatorka
Wicedyrektorka:   mgr Ewelina Klemenska pedagog, tyflopedagog  (PPP Wronki)

mgr Magdalena Hetman Nowak – pedagog, logopeda (PPP Wronki)
mgr Anna Małgorzata Coda – pedagog, logopeda, neurologopeda
mgr Małgorzata Koput pedagog, logopeda
mgr Beata Malinowska pedagog, surdopedagog,
mgr Agnieszka Markowska – pedagog, tyflopedagog

mgr Michalina Duszyńska – psycholog, oligofrenopedagog
mgr Emilia Ignatowicz – Działoszyńska – psycholog (PPP Wronki)

mgr Gertruda Krupska – psycholog, mediatorka
mgr Bożena Letkiewicz – psycholog, logopeda, neurologopeda, mediatorka

mgr Ewa Mleczak – Konarzewska – psycholog, diagnosta autyzmu, mediatorka

mgr Zofia Nowacka psycholog, logopeda, doradca zawodowy

mgr Anna Prendka psycholog, dietetyk
mgr Urszula Roszak – psycholog (PPP Wronki)
mgr Julia Żarczyńska – psycholog, logopeda, doradca zawodowy

p. Paulina Rosada – odpowiada za właściwą organizację pracy sekretariatu
p. Ewa Skrzypczak – odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w poradni

Lekarz konsultant: lek. med. Teresa Paczkowska – Krawczyk specjalista chorób dziecięcych