mgr Zofia Nowacka

WykształcenZDJECIE_MAMYie: wyższe, magisterskie UAM Poznań
kierunek: psychologia
Studia podyplo
mowe: kierunek : logopedia

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Praca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach w charakterze psychologa i logopedy. W ramach obowiązków zawodowych m.in.:
• diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży z 6 gmin podlegających naszej placówce;
• badania przesiewowe w kl. 0 i kl. I w szkołach i przedszkolach
Z uwagi na konieczność wczesnej diagnozy niepowodzeń szkolnych pomocą specjalistyczną zostają objęte dzieci w grupie wiekowej 4 – 8 lat poprzedzone mi badaniami dojrzałości szkolnej.

Wieloletnia współpraca z wieloma instytutami badawczymi mi: IFIS PAN TNS OBOP, PENTOR, CBOS.

Uczestnictwo w kilku prestiżowych projektach badawczych realizowanych na rzecz Instytutu Badań Edukacyjnych.
• Udział w badaniach grupowych dzieci z klas III szkół podstawowych przed wprowadzeniem testów kończących pierwszy etap edukacyjny.
• Udział w badaniu młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – 3 edycje międzynarodowego badania PISA.
• Ogólnopolskie badanie umiejętności 7-latków z klasy I-ej i kl. II szkól podstawowych.
• Udział w ogólnopolskim badaniu umiejętności ludzi dorosłych – PIAC