mgr Michalina Duszyńska


Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalność psychologia edukacji oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. W poradni zajmuje się głównie diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz poradnictwem dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Prowadzi również zajęcia (indywidualne i grupowe) o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów.