mgr Małgorzata Koput

Ukończyła:
UAM w Poznaniu, WSE, Studia Magisterskie – Pedagogika;
UAM w Poznaniu, WSE, Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego;
WSNHiD w Poznaniu – Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii.

Pedagog – logopeda. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz logopedyczną. Specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii dzieci o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz w zakresie diagnozy i terapii jąkania. Obecnie szkoli się w zakresie stymulowania rozwoju mowy dzieci z trudnościami w komunikowaniu się, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( m.in. dzieci autystycznych).