mgr Magdalena Hetman – Nowak

Absolwentka Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (2003), kierunek: pedagogika w zakresie logopedii. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki (WSNHID w Poznaniu, 2007).
Inne ukończone formy doskonalenia to m.in.: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (2005), Kinezjologia edukacyjna ( 2005), Badania przesiewowe narządów zmysłów (2008), Diagnoza i konstrukcja programu Edukacyjno- Terapeutycznego z wykorzystaniem programu EDU-4XXL- stopień II (2009), Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju (2013). Poza tym brała udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Polski Związek Logopedów , a także konferencjach dotyczących problemów dysleksji, edukacji przedszkolnej oraz integracji sensorycznej.

W poradni zajmuje się profilaktyką (badania przesiewowe przedszkolaków, spotkania profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli), diagnozą i terapią logopedyczną dzieci. Członek zespołu wczesnego wspomagania miasta i gminy Wronki przy Przedszkolu nr 1.