mgr Gertruda Krupska

Ukończyłam studia psychologiczne z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1986r., a w 1989r. Studium Rodziny przy Papieskim Wydziale Teologicznym również w Poznaniu.

Od wielu lat pracuję w tutejszej placówce, doskonaląc swój warsztat umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych poprzez różne formy kształcenia zawodowego.

W obszarze moich szczególnych zainteresowań zawodowych pozostaje:

  • terapia rodzinna (ukończyłam roczny Kurs podstawowy terapii systemowej, indywidualnej i rodzin, WTTS Poznań 2006r.),
  • wspomaganie kompetencji wychowawczych rodziców (warsztat psychoedukacyjny „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Z. Śpiewak 2004r.),
  • sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami – np. z emocją złości – własnymi i innych (tu m.in. Trening zastępowania agresji ART. A. Goldsteina jako metoda ochrony przed agresją i uzależnieniem, Fundacja Karan Warszwa 2001r.)
  • rozwój poczucia własnej tożsamości i idea wolontariatu u młodzieży (tu m.in. szkolenie w ODN Poznań 2005r., Szkolenie Koordynatorów Programu SBSS Warszawa 2003.).