mgr Ewelina Adamska – Głąb

Absolwentka Uniwersytetu szczecińskiego (2003), kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki (WSNHID w Poznaniu, 2007). Inne ukończone formy doskonalenia to m.in.: Diagnoza i konstrukcja programu Edukacyjno- Terapeutycznego z wykorzystaniem programu EDU-4XXL- stopień II (2009),). Poza tym brała udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Komitet Ochrony Praw Dziecka, a także konferencjach dotyczących problemów dysleksji. W poradni zajmuje się profilaktyką (badania przesiewowe przedszkolaków, spotkania profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli), diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci.