mgr Ewa Mleczak – Konarzewska

EMK zdjęcieUkończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki stosowanej na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, kurs doradcy zawodowego. Ukończyła wiele szkoleń m.in. szkolenia w zakresie diagnozy dyskalkulii rozwojowej, wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnym układem nerwowym, terapia lęku w ujęciu systemowym. W pracy terapeutycznej pracuje w nurcie terapii systemowej. Pracuje w Poradni od 2009 roku zajmując się diagnozą psychologiczną, terapią, prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży.