mgr Bożena Letkiewicz

Wykształcenie: wyższe magisterskie , UAM Poznań
Kierunek: psychologia – specjalizacja psychologia kliniczna
Studia podyplomowe: logopedia, neurologopedia, socjoterapia , marketing i zarządzanie w oświacie, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe dla biegłych sądowych psychologów

Doświadczenie zawodowe:
Nauczyciel dyplomowany, pracuje w Poradni od 1987 roku, w latach 1995-2009 pełniła funkcję dyrektora, współautor projektów profilaktycznych, lider zmian w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – certyfikat MEN. Ukończyła wiele szkoleń doskonalących i kwalifikacyjnych. Aktualnie doskonali się w zakresie psychoterapii – ukończyła kurs terapii systemowej rodzinnej i indywidualnej oraz liczne szkolenia z terapii ericksonowskiej. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią logopedyczną i terapią rodzinną.

Interesuje się psycholingwistyką, profilaktyką i interwencją kryzysową. Współpracuje jako wykładowca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz z uczelniami wyższymi – na kierunkach pedagogicznych i logopedycznych.