mgr Anna Prendka

ap1

Ukończyła studia na kierunku Psychologia na Wydziale Nauk Społecznych UAM, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki w Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej w DCP we Wrocławiu. Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi, emocjonalnymi i wychowawczymi, a także poradnictwem żywieniowym (pomoc w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych). Prowadzi również zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty o tematyce zdrowotnej.