mgr Anna Małgorzata Coda

Jestem absolwentką UAM w Poznaniu – Wydział – Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza. Ukończyłam Studia Podyplomowe z Logopedii oraz Specjalistyczne Podyplomowe Studia „NEUROLOGOPEDIA”.

Specjalizuję się w diagnozie i terapii dysleksji. Ukończyłam Specjalistyczny Kurs Terapii Pedagogicznej w zakresie Dysleksji Rozwojowej Dzieci i Młodzieży w POLSKIM TOWARZYSTWIE DYSLEKSJI. Uczestniczyłam w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p.t. Diagnostyka obrazowa dysleksji rozwojowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu oraz w konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych – diagnoza i pomoc zorganizowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej WZ w Sopocie.
Ukończyłam specjalistyczne szkolenia kwalifikacyjne z zakresu wczesnej diagnozy dysleksji rozwojowej – Bateria 5/6, Bateria 8.

Zawodowo interesuję się technikami szybkiego uczenia się, zapamiętywania, szybkiego czytania oraz problemami związanymi z zaburzeniami i utratą mowy u dzieci i dorosłych.

Ważniejsze kursy:

  1. Terapia Taktylna – Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej
  2. Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku od 0 – 6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.
  3. Specjalistyczna diagnoza i terapia uczniów z zaburzonym rozwojem mowy i języka – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  4. Badania przesiewowe narządów zmysłów – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  5. Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie u doktor Jolanty Panasiuk
  6. Istota i terapia jąkania u doktora Krzysztofa Szamburskiego
  7. Nowoczesne techniki ucznia się.
  8. Nowe metody nauki czytania.
  9. Nowe spojrzenie na ortografię.
  10. Terapia EEG Biofeedback