mgr Agnieszka Markowska

Agnieszka Markowska
Absolwentka UAM w Poznaniu (2005), specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, nauczyciel mianowany. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki oraz terapii pedagogicznej. Brała udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, dyskalkulii. Interesuje się Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z trudnościami w uczeniu się (trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu, badanie poziomu gotowości szkolnej) oraz poradnictwem dla rodziców i nauczycieli.