mediacje, nowa przestrzeń zarządzania konfliktem

W poradni psychologiczno-pedagogicznej w Szamotułach od marca ruszamy z nową ofertą dla naszych podopiecznych – proponujemy zainteresowanym klientom mediacje. Jak czytamy na oficjalnej stronie www.smr.pl „mediacja jest procesem rozwiązywania konfliktu, w którym fachowo przygotowany, niezależny i bezstronny profesjonalista za zgodą stron, przy zachowaniu poufności, pomaga im samodzielnie poradzić sobie z problemem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest ich wola, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.” W naszej codziennej pracy zauważamy, że na terenie szkół często dochodzi do sporów, które nie rozwiązane w porę, eskalują i istotnie wpływają na jakość funkcjonowania i relacje między poszczególnymi uczestnikami konfliktu. Chcąc pomóc w często bardzo trudnej sytuacji, oferujemy państwu zespół dobrze przygotowanych mediatorek, które przestrzegając podstawowych zasad, poprowadzą na terenie poradni mediacje. Nasze mediatorki nie narzucają zwaśnionym stronom rozwiązań, nie opowiadają się po żadnej ze stron – gwarantują natomiast prawidłowość ogólnie przyjętej procedury oraz głębszą analizę potrzeb – zachowując przy tym absolutną dyskrecję. Analizując obszar nieporozumień szkolnych zauważamy, iż właściwie każdy może stać się uczestnikiem konfliktu, mediujemy więc między uczniami, nauczycielami czy rodzicami, ale również między uczniem a dorosłym. Zapraszamy wszystkich, którzy czują iż narastający w szkole konflikt wpływa na ich życie, nie potrafią lub nie widzą aktualnie satysfakcjonującego rozwiązania, ale pragną podjąć próbę jego znalezienia dla dobra swojego dziecka/ucznia szkoły. Ważnem elementem procesu mediacyjnego jest dobrowolna zgoda każdego z uczestników na taką formę pomocy. Dbając o dobre samopoczucie każdej ze stron, proponujemy neutralny teren mediacji – naszą poradnię (Szamotuły, ul. Staszica 4a). Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w procesie mediacji tylko po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica, lub w jego obecności (jeśli taką wolę wyraża zarówno dziecko jak i rodzic).

Zachęcając Państwa (rodziców, nauczycieli, uczniów) do próby samodzielnego rozwiązania sporu i wypracowania rozwiązania pod okiem przeszkolonych mediatorek przedstawiamy Zespół ds. mediacji szkolnych działający przy PPP Szamotuły:

– mgr Małgorzata Koput

– mgr Anna Kozyra

– mgr Gertruda Krupska

– mgr Bożena Letkiewicz

– mgr Ewa Mleczak – Konarzewska

– mgr Beata Malinowskamediacje

Mediacje na terenie poradni, na rzecz dziecka objętego naszą opieką są bezpłatne.