Jednostka rozrachunkowa

rp_ekonomia6.jpgKolejną funkcją pieniądza jest rola jednostki rozrachunkowej; to znaczy, że służy on w gospodarce jako miara wartości. Mierzymy wartość dóbr i usług w pieniądzu, tak jak wagę w gramach, a odległość w metrach. Aby zrozumieć, dlaczego jest to ważna funkcja, znowu spójrzmy na gospodarkę barterową, w której pieniądz nie występuje. Gdyby w gospodarce występowały tylko trzy dobra – powiedzmy brzoskwinie, wykłady z ekonomii i filmy, potrzebowalibyśmy tylko trzech cen, aby powiedzieć, w jaki sposób można je wymieniać: ceny brzoskwini w wykładach z ekonomii (tzn. ile wykładów musisz oddać za jedną brzoskwinię), ceny brzoskwini w filmach i ceny wykładów w filmach. Gdyby istniało dziesięć dóbr, musielibyśmy znać 45 cen, żeby móc wymieniać jedne na drugie; przy stu dobrach potrzebowalibyśmy 4950 cen, przy 1000 dóbr – 499500 cen2. Wyobraź sobie, jak trudne byłyby zakupy w supermarkecie, który oferuje 1000 różnych dóbr; decyzja, czy tańszy jest kurczak czy ryba, mogłaby przysparzać wielu kłopotów, gdyby na przykład cena funta kurczaka wynosiła 4 funty masła, a funta ryby – 8 funtów pomidorów. Żeby umożliwić porównanie wszystkich dóbr, na etykietach musiałyby się znaleźć listy 999 różnych cen, a czas poświęcony ich odczytywaniu oznaczałby bardzo wysokie koszty transakcyjne.

Pozostałe artykuły o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top