Integracja gospodarcza

rp_finanse32.jpgProwadzona po II wojnie światowej polityka scalenia gospodarczego i politycznego krajów kapitalistycznych Europy; polega na podejmowaniu prób tworzenia takich form więzi ekonomicznych między państwami kapitalistycznymi, z którymi łączą one nadzieje na większą skuteczność swej polityki anty kryzysowej, na wzmocnienie pozycji burżuazji poszczególnych krajów oraz na stworzenie najbardziej dogodnych warunków gospodarczych i politycznych dla konsolidacji wysiłków zbrojeniowych i integracji militarnej. Próby osiągnięcia jedności gospodarczej Europy sięgają okresu H wojny światowej: układów z Bretton Woods i porozumienia gospodarczego między Holandią i Belgią (1943), zakończonego po wojnie podpisaniem układu o unii celnej pod nazwą Beneluxu (po włączeniu Luksemburga). Po zakończeniu II wojny światowej czynnikiem integracyjnym był plan Marshalla, który przyczynił się do powstania w 1948 Organizacji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (OECE), z udziałem 17 krajów Europy zachodniej, korzystających z pomocy amerykańskiej. Militarnym i politycznym odpowiednikiem tej organizacji stała się, niebawem tzw. Wspólnota Atlantycka (NATO), co ostatecznie ujawniło imperialistyczny charakter dążeń do scalenia gospodarczego Europy zachodniej.

Pozostałe artykuły o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top