Druki i wnioski do pobrania

UWAGA! Od 1 września 2017 roku nastąpiły zmiany w prawie oświatowym dotyczące realizacji nauczania indywidualnego. Przed złożeniem wniosku PROSIMY O KONTAKT Z PORADNIĄ!

 

(dot. objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, dostosowania wymagań edukacyjnych, indywidualnego toku nauczania, OHP, klasy terapeutycznej)


Dot. nauczania indywidualnego:

Uwaga!
Wniosek jest dwustronny.

Dot. nauczania indywidualnego na etapie rocznego przygotowania przedszkolnego:

Uwaga!
Wniosek jest dwustronny.


Dot.  kształcenia specjalnego:

Uwaga!
Wniosek jest dwustronny.

Dot. wczesnego wspomagania:

Uwaga!
Wniosek jest dwustronny.


Uwaga!

Przed złożeniem dokumentów w poradni, prosimy sprawdzić czy druk zaświadczenia lekarskiego został wypełniony w całości.

Dowiedz się więcej na temat  WYDAWANIA  ORZECZEŃ >>>