Dla rodziców

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania naszej poradni.

W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Rejonizacja

Teren działania Poradni psychologiczno – Pedagogicznej w Szamotułach:

Teren działania Poradni psychologiczno – Pedagogicznej we Wronkach: