Czym się zajmujemy

Zespół specjalistów Poradni oferuje:

Diagnozę:

 • psychologiczną
 • pedagogiczną
 • logopedyczną


Terapię:

 • psychologiczną
 • terapię rodzinną
 • pedagogiczną
 • logopedyczną
 • terapię ruchem rozwijającym wg V. Sherborne


Wsparcie dla rodziców:

 • prelekcje, spotkania, warsztaty, grupy wsparcie


Psychoedukację dzieci i młodzieży:

 • prelekcje, spotkania, warsztaty


Doradztwo:

 • w sprawach wychowawczych


Doradztwo zawodowe:

 • pomoc indywidualna w zakresie wyboru dalszej drogi kształcenia, wyboru zawodu
 • indywidualne badania zainteresowań i preferencji zawodowych
 • planowanie kariery i ścieżki edukacyjnej
 • warsztaty aktywizujące wybór zawodu oraz przygotowujące młodzież doi wejścia na rynek pracy


Promocję zdrowego trybu życia


Interwencje w środowisku ucznia


Działalność profilaktyczną


Działalność informacyjną


Mediacje