opinia o dysleksji

opinia o dysleksji
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_zdrowie34.jpgChlorheksydyna (Abacil, Hibitane) jest pochodną biguanidu. Jest stosowana pod postacią glukonianu lub octanu. Przeciwbakteryjne działanie chlorheksydyny związane jest z uszkadzaniem błony komórkowej bakterii. Chiorheksydyna działa silnie na bakterie Gram-dodanie, natomiast jej działanie na bakterie Gram-ujemne jest znacznie słabsze; na niektóre nie działa w ogóle, np. na prątki kwasooporne. Szczególnie oporne na działanie chlorheksydyny są pałeczki z rodzaju Pseudomonas, Związek nie działa również na zarodniki i wirusy. W obecności substancji białkowych aktywność chlorheksydyny nie ulega znacznemu zmniejszeniu. Aktywność jej jest natomiast wyraźnie nasilona, jeśli stosowana jest w roztworze alkoholowym. Skuteczność i szybkość działania chlorheksydyny jest porównywalna z działaniem jodowanego poliwinylopirolidonu i heksachlorofenu; 4% roztwór chlorheksydyny działa silniej odkażająco na skórę rąk od 7,5% roztworu jodowanego poliwinylopirolidonu i od 3% roztworu heksachlorofenu. Oporność pałeczek Gram-ujemnych na chlorheksydynę bywa przyczyną groźnych powikłań: opisywano np. epidemicznie szerzące się zakażenia powodowane przez Pseudomonas maltophila, przenoszone przez zakażone roztwory chl er heksydyny, w których bakterie te bytowały bez szkody. Chiorheksydyna jest związkiem o niewielkiej toksyczności.

Pozostałe artykuły o medycynie:

Posted by:

admin

Related articles

Back to Top