Recent Posts by Anna Prendka

Zapraszamy na spotkanie – zmiany w prawie oświatowym

Szanowni Państwo,

W związku z ostatnimi zmianami w zakresie prawa oświatowego zapraszamy osoby odpowiedzialne za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, psychologów i pedagogów szkolnych na spotkanie z przedstawicielką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szamotułach.

Na spotkaniu zajmiemy się analizą Rozporządzenia Ministra...

Czytaj więcej

Spotkanie w sprawie IPET-ów

W związku z ostatnimi zmianami w zakresie prawa oświatowego Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach zaprosił osoby opracowujące w szkołach i przedszkolach Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET-y), psychologów i pedagogów szkolnych na spotkanie z przedstawicielką poradni, mgr Michaliną Duszyńską. Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji, wymiany doświadczeń, burzy mózgów na...

Czytaj więcej

ROZPOCZĘCIE SEZONU WARSZTATOWEGO W PPP W SZAMOTUŁACH

PROJEKTOWANIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

W dniach 15 i 18.09.2017 r. uczniowie ostatnich klas liceum i technikum Zespół Szkół im. E. Szczanieckiej w Pniewach uczestniczyli w zajęciach p.t. „Drogowskazy kariery - Co po liceum?”. Zajęcia miały na celu wzbudzenie refleksji i motywacji do przyjrzenia się...

Czytaj więcej

Recent Comments by Anna Prendka

    No comments by Anna Prendka yet.