mgr Anna Kozyra

z aparatu 095Absolwentka pedagogiki specjalnej, UAM 2002, a także (w ramach studiów podyplomowych): seksuologii społecznej, podstaw przedsiębiorczości z doradztwem zawodowym, języka polskiego, zarządzania w oświacie, resocjalizacji i socjoterapii.

Doświadczenie zawodowe:
Nauczycielka mianowana, od początku drogi zawodowej związana z edukacją. Rozpoczynała przygodę z nauczaniem w szkole specjalnej, uczyła na każdym etapie edukacyjnym. W późniejszych latach związana z gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, gdzie pełniła również funkcje kierownicze (wicedyrektorka, kierowniczka do spraw wychowawczych).
W poradni pracuje od maja 2013r. na stanowisku dyrektorki PZPPP. Oprócz zarządzania placówką wykonuje badania pedagogiczne, prowadzi socjoterapeutyczną grupę wsparcia dla kobiet.
Zawodowo interesuje się głównie zaburzeniami zachowania w okresie adolescencji, prywatnie działa społecznie na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz ich równouprawnieniu w przestrzeni społecznej.
Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego.