Monthly Archives: Październik 2017

Zapraszamy na II edycję Szkoły dla Rodziców

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach serdecznie zaprasza rodziców na II edycję warsztatów edukacyjno-terapeutycznych w ramach programu Szkoła dla Rodziców.

Celem programu jest wspieranie i podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców. Na spotkaniach prezentowane będą metody pracy z dziećmi dotyczące m. in....

Czytaj więcej

Warsztaty psychoedukacyjne w Państwowej Szkole Muzycznej w Szamotułach

W dn. 16.10.2017 r. psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach mgr Bożena Letkiewicz prowadziła zajęcia dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach w ramach realizowanego przez szkołę programu „Bezpieczna +”.

Spotkania z uczniami z zakresu profilaktyki problemowej odbyły się w dwóch grupach wiekowych...

Czytaj więcej

Wdrażanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach.

11.10.2017r. odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za wdrażaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Wspólnie z prowadzącą spotkanie dyrektorką Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, p. Anną Kozyrą dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie powiatu szamotulskiego analizowali nowe wytyczne znajdujące się w...

Czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie – zmiany w prawie oświatowym

Szanowni Państwo,

W związku z ostatnimi zmianami w zakresie prawa oświatowego zapraszamy osoby odpowiedzialne za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, psychologów i pedagogów szkolnych na spotkanie z przedstawicielką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szamotułach.

Na spotkaniu zajmiemy się analizą Rozporządzenia Ministra...

Czytaj więcej